2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Přednášky

Informace pro účastníky: datum uváděné u jednotlivých prezentací představuje datum jejich zveřejnění pro účastníky. Nikoliv datum konference.

20

zář 2017

Výpravy za hranice: cesty uvnitř a vně.

Přednášející: Eva D. Papiasvili, Ph.D., ABPP

Autorka, nahlížející konflikt jako potenciálního hybatele psychické změny a růstu, popisuje a zkoumá emigraci/imigraci z rozličných dynamických perspektiv: jako pokus o překlad tajemných raných poselství a rekonstrukci záhadných a slastných prastarých spojení mezi pudem a objektem; jako naivně smělé pátrání po poznání za hranicemi zakázaného a hledání širší škály zkušeností a reprezentací; jako (znovu)objevování vytouženého

04

srp 2017

Demokracie ve Střední Evropě

Přednášející: Andrea Ritter

Opakující se rozštěp a radikalizace politik v Evropě je postupně se prohlubujícím procesem, který probíhá již řadu let. Odborníci mohou v tomto procesu „naživo“ studovat změny na individuální i společenské úrovni. „Radioaktivní dopady“ (Gampel) o kterých se myslelo, že byly po generace pohřbené v kryptách, ožívají jako fantomy (Abraham-Torok) a traumata, o kterých se myslelo, že jsou zpracovaná,

(English) Download presentation

04

srp 2017

Otto Fenichel a ekopsychoanalýza v antropocénu

Přednášející: Joseph Dodds, Ph.D.

Nesmírné sociální a politické otřesy nacismu a stalinismu se překrývaly s obdobím působení Otto Fenichela, který byl dobře znám svojí sociální i klinickou angažovaností. Několik analyticky uvažujících autorů (např. Dodds, 2011; Weintrobe, 2012; Lertzman, 2016; Searles, 1972) se v posledních letech pokusili oslovit pravděpodobně nejdůležitější výzvu dnešní doby: klimatickou změnu a krizi životního prostředí. Lidské působení na

(English) Download presentation

04

srp 2017

Radioaktivní identifikace v klinickém a sociálním poli (panelová diskuze)

Přednášející: Adrienne Harris

Moderátorka: Adrienne Harris   Panelisté:  Adrienne Harris a Eyal Rozmarin; Andrea Ritter; David Holub; Joseph Dodds; Martin Babík  (3 prezentující se 2 příspěvky)   Diskutující: Jeanne Bernstein   Panel – abstrakt: Prezentace čtyř krátkých sdělení psychoanalytiků působících ve zcela odlišných analytických a politických kontextech (Maďarsko, Česká republika, Izrael, Spojené státy). Každý příspěvek se bude zamýšlet

(English) Download presentation

01

srp 2017

(English) Childhood trauma, unconscious fantasy and developmental disturbance

Přednášející: (English) Harold P. Blum

Omlouváme se, tato stránka není v tomto jazyce dostupná.

(English) Download presentation

01

srp 2017

(English) A Change for Worse or Winter after Spring: malignant regression or developmental (re)alignment?

Přednášející: (English) Reiner Winkler

Omlouváme se, tato stránka není v tomto jazyce dostupná.

(English) Download presentation

01

srp 2017

(English) “I am I, how simple it sounds, how difficult it is” How psychic change came about

Přednášející: (English) Kitty Schmidt-Löw-Beer

Omlouváme se, tato stránka není v tomto jazyce dostupná.

(English) Download presentation

01

srp 2017

(English) A look at the present world events from a psychoanalytic perspective

Přednášející: (English) Vamık Volkan

Omlouváme se, tato stránka není v tomto jazyce dostupná.

(English) Download presentation

01

srp 2017

Autoritativní a antidemokratická hnutí v meziválečné Evropě a jejich rizika pro současnost

Přednášející: Jaroslav Šebek

Tématem přednášky je analýza příčin prudkého nárůstu antidemokratických tendencí v řadě evropských zemí, které se postavily kriticky k politickému systému založeném na zásadách parlamentní demokracie i proti ideji liberalismu. Současně v ní upozorňuji na rizika, která znamenají nynější společenské tendence pro demokracii.    

Stáhnout přednášku

01

srp 2017

Vážnost a nevážnost, rozum a nerozum v pohybu a změně – aneb: hrajeme si jinak

Přednášející: Ingrid Strobachová

Rozumíme hře jako privilegovanému prostoru, skládajícího se z okamžiků, ve kterých vážnost a nevážnost, rozum a nerozum ukazují jinak možnosti pochopení světa. – Jestliže se mění hra, mění se i tyhle její možnosti?  Nebo jen ještě dramatičtěji musíme bojovat se „samozřejmostí“, ve které nás svět nutí vážnost a nevážnost či rozum a nerozum přijmout jako

Stáhnout přednášku

01

srp 2017

(English) Paternal Function and Thirdness in Psychoanalysis and legend: has the future been foretold?

Přednášející: (English) Rosine Jozef Perelberg

Omlouváme se, tato stránka není v tomto jazyce dostupná.

(English) Download presentation

01

srp 2017

Psychoanalýza v Československu a vliv Theodora Dosužkova na její rozvoj

Přednášející: Eugénie Fischer, Reneé Fischer

Sigmund Freud se narodil 1856 v Příboře a prožil v tomto moravském městě první čtyři roky svého života. Tato skutečnost neměla žádný vliv na vývoj psychoanalytického hnuti v Československu, kde se, ve srovnání se světem,, psychoanalytické hnuti etablovalo poměrně pozdě – ve třicátých letech minulého století Do té doby byla psychoanalýza rozšířena spíše v uměleckých kruzích a

Stáhnout přednášku

01

srp 2017

Vědění a nevědění jako vlastnost nevyslovitelného traumatu přítomného v analytické situaci

Přednášející: Martin Babík, David Holub

Klinické projevy vývojového traumatu a různých úrovní identifikace představují dva krátké kazuistické fragmenty. Ukazují analytikovu zkušenost se vzájemně provázanou klinickou a sociální realitou. Zkoumají schopnost analytika obnovit svoji analytickou funkci včetně zachycení post-traumatických změn, které se dotýkají analytikova potenciálu být sadistický a nenávidět. Příspěvek se bude zabývat pojetím špatného a totalitního objektu a úlohy relativně

(English) Download presentation

01

srp 2017

Není mostů. Exil je přerušená stopa a znovuvynalezení řeči.

Přednášející: Iva Andrejs

Není mostů z jednoho světa do druhého, od jedné identity do jiné. Ještě cizincem v novém světě, již cizincem pro svět opuštěný, cizincem sám sobe, exulant je subjektem i objektem ztráty. Exil je zpochybnění základních mýtů, příslušností, je explozí bývalého psychického těla. Je blouděním a hledáním, otázkou, jak být druhým vůči sobě samému. Osud exulanta

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR