2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Zpětný úder. Jak se přeživší začne podobat pachateli. O konceptu identifikace s agresorem

Přednášející: Elisabeth Brainin, Samy Teicher Datum přednášky: 25. 10. 2015

Rádi bychom zde znovu prozkoumali koncept identifikace s agresorem. Tento koncept býval a dodnes je aplikován na jedince přeživší pohromu způsobenou člověkem. Kromě toho ovšem obsadil ústřední místo ve starších i zcela nových studiích lidí přeživších nacistický teror. Po krátkém shrnutí konceptu, jeho historie i různých způsobů, jak byl chápán a definován, se budeme zabývat otázkou, do jaké míry je vůbec možné ho použít k vysvětlení daného tématu. Při příležitosti konference věnované Otto Fenichelovi nelze opominout Fenichelovo chápání tohoto konceptu, tak, jak se s ním setkáváme v jeho recenzi knihy Anny Freudové „Ego a obranné mechanismy“ (1936), kde se vztahuje k vývoji ega dítěte.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR