2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Zlý, šílený a funkční. Kolik je antisemitismů? Jeden nebo mnoho?

Přednášející: Eran J. Rolnik Datum přednášky: 25. 10. 2015

Hrůzy holocaustu způsobily, že máme problém vnímat antisemitismus diferencovaně a rozlišovat mezi různými formami rasismu. Tato přednáška chce dokázat, že psychoanalytické studie, které všechny formy antisemitismu považují za potenciálně vražedné, se vystavují nebezpečí, že k mnohotvárným nevědomým determinantům této specifické formy mentálního fungování zaujmou defenzivní a negující postoj. Analytická praxe nás přitom učí vnímat archaické obranné mechanismy ne pouze jako patologické, ale také jako vývojově funkční a dokonce i komunikativní. Lidská náchylnost k regresi, hledání obětních beránků, k projektivní identifikaci a k zobecňování nemůže být „vykázána“ z veřejné sféry. Přednáška připomíná, že antisemitismus, stejně jako sen, je jedním z nejstarších nástrojů, pomocí něhož se nevědomá mysl odhaluje subjektu. Je nezbytné analyzovat antisemitismus a pozorně zkoumat jeho cíle; stejně tak důležité je však nepouštět ze zřetele způsob, jakým tento mocný tropus působí v politice.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR