2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Základní nejistota a totalitní objekty

Přednášející: Michael Šebek Datum přednášky: 24. 10. 2015

Existuje základní nejistota, klinicky pozorovatelná v tísnivých pocitech a prázdnotě mysli pacienta, obvykle hned na začátku sese nebo také v průběhu sese, což někdy vede k vědomému přání silného, spásného objektu projikovaného na analytika. Základní nejistota je částí trans-subjektivního psychického světa, je to archaická převážně nevědomá oblast psychiky pociťující osamocenost uprostřed  nepředvídatelných a mocných přírodních a sociálních sil representovaných monstry, duchy, obávanými božstvy, nebo obecně magickými objekty. Proto touha po mocných  spásných objektech (původně rodiče nejranějšího dětství) je směrována k nastolení ztraceného bezpečí. Tyto objekty mají často totalitní rysy a v reálném (sociálním) světě jsou reprezentovány charismatickými vůdci, diktátory, totalitními politickými a náboženskými systémy. Paradoxně to, co má přinést bezpečí v nepředvídatelném vnějším světě, se může snadno otočit v nejdestruktivnější sílu, která kultura opakovaně prožívá. Totalitní řešení základní nejistoty jsou spojeny s primitivními Ego syntézami, které popsal Erik Erikson. Totalitními řešeními u mnoha pacientů, a obecně u mnoha lidí jsou rigidní postoje a rigidní přesvědčení.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR