2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Výpravy za hranice: cesty uvnitř a vně.

Přednášející: Eva D. Papiasvili, Ph.D., ABPP Datum přednášky: 20. 09. 2017

Autorka, nahlížející konflikt jako potenciálního hybatele psychické změny a růstu, popisuje a zkoumá emigraci/imigraci z rozličných dynamických perspektiv: jako pokus o překlad tajemných raných poselství a rekonstrukci záhadných a slastných prastarých spojení mezi pudem a objektem; jako naivně smělé pátrání po poznání za hranicemi zakázaného a hledání širší škály zkušeností a reprezentací; jako (znovu)objevování vytouženého ráje ztraceného dětství. Autorka představuje svou vlastní podobu spoluutvářeného světa, ve kterém žije svůj osobní a profesní život, v němž se “ přináležení (přináležitost)” a “jinakost”, původně v konfliktu, mohou navzájem obohacovat.

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR