2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Snášení cizinců

Přednášející: Roger Kennedy Datum přednášky: 24. 10. 2015

Pokusím se ukázat, že za mnoha předsudky a netolerantními postoji k cizincům stojí strach ze ztráty domova, nebo radikálněji strach ze ztráty psychické struktury, která utváří nejvnitřnější jádro naší identity – „psychický domov“. Základní strach z vytlačení z našeho cenného a nejistého pocitu duševního domova cizinci dokáže rozdělovat společenství a také vést k diskriminaci těch, kteří vypadají odlišně. Podrobněji se podívám na otázky tolerance a intolerance, a na úlohu cizinců a cizinectví v probouzení základních strachů týkajících se naší identity. Shakespearova Komedie plné omylů a její zmatení mezi dvěma páry dvojčat, dvěma „dvojníky“, pomůže ukázat svět, ve kterém se dokáží tolerovat odlišné a zjevně odcizené kultury v situaci odlišných tužeb a nejasností ohledně identity a významu domova. Naznačím, jak Shakespeare ve svých textech projevuje obdivuhodnou schopnost snášet konfliktní, neznámé a protikladné prvky, a stále nám tím nabízí představu respektujícího a lidského světa, v němž se nad jinakostí podivujeme, ale nedistancujeme se od ní.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR