2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Psychoanalýza v Československu a vliv Theodora Dosužkova na její rozvoj

Přednášející: Eugénie Fischer, Reneé Fischer Datum přednášky: 01. 08. 2017

Sigmund Freud se narodil 1856 v Příboře a prožil v tomto moravském městě první čtyři roky svého života. Tato skutečnost neměla žádný vliv na vývoj psychoanalytického hnuti v Československu, kde se, ve srovnání se světem,, psychoanalytické hnuti etablovalo poměrně pozdě – ve třicátých letech minulého století Do té doby byla psychoanalýza rozšířena spíše v uměleckých kruzích a terapeuticky používaná několika jedinci-lékaři , kteří absolvovali psychoanalytickou výuku v zahraničí. Vliv na organizované psychoanalytické vzdělání měli zpočátku emigranti , kteří prchli do Prahy z Ruska (N.E.Osipov), a po roce 1933  emigranti z Německa a Rakouska , kteří založili „ Společnost pro studium psychoanalýzy“ a psychoanalyticky výcvik uznávaný Mezinárodní psychoanalytickou asociací (IPA). Jedním z prvních čtyř kandidátů ( absolventů) byl v roce 1936 Theodor (Bohodar) Dosužkov. Po mnichovské dohodě 1938 opustila většina členů Společnosti Československo a odešli na Západ . Zbylí členové, kteří po okupaci a vyhlášeni Protektorátu Cech a Moravy v Československu zůstali, nepřežili nacistickou okupaci – zahynuli většinou v německých koncentračních táborech. Po osvobození zůstal v ČSR jediný přeživší Theodor Dosužkov. Dosužkov se narodil 1899 v Rusku , v roce 1921 emigroval do Prahy a vystudoval medicínu na Karlově Universitě Již jako medik byl aktivní v Osipově psychoanalytické skupině. V letech 1927 – 1934 pracoval na neurologické klinice UK.  Poté se věnoval plně psychoanalýze. jeho vědecká pozůstalost  obsahuje přes 160 prací. Po II. světové válce byla znovu založena Společnost pro studium psychoanalýzy, jejím předsedou byl zvolen Dosužkov. Doba plného rozkvětu psychoanalýzy od r. 1945 byla násilné ukončena komunistickým pučem, po té Dosužkov vedl skupinu ilegálně. později též se svými žáky O.Kučerou a L. Haasem. Organizoval psychoanalyticky výcvik, zůstával nadále ve styku s předsednictvím Mezinárodní psychoanalytické asociace. Psychoanalytické hnuti zůstalo v totalitním režimu činné, jeho přičiněním se zachovalo – na rozdíl od většiny ostatních východních zemi , kde zmizelo . Po roce 1989 a její legalizaci je dnešní Česká psychoanalytická společnost uznávaným plným členem Mezinárodni psychoanalytické asociace. Dosužkov nebyl zakladatelem, ale zasloužil se o zachování psychoanalýzy v Československu.   

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR