2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Několik poznámek k Teorii antisemitismu u Otto Fenichela.

Přednášející: Werner Bohleber Datum přednášky: 23. 10. 2015

Přednáška pojednává o Fenichelově pojetí antisemitismu jako sociálního fenoménu. Fenichel analyzoval historicko-materialistický základ ideologií antisemitismu. Psychologicky ambivalentní vnímání cizosti Židů pro něho představuje jádro jeho analýzy antisemitismu. Fenichel se odvolává na antisemitismus v carském Rusku a bere ho ve svých vysvětleních za příklad. Takový model nicméně není vhodný pro porozumění rasistického antisemitismu Národního socialismu. K němu potřebujeme pojem narcismu, který by vysvětlil utopickou ideu rasově čisté skupiny lidí, která má za následek destruktivní a více a více radikalizované násilí proti Židům. Poslední část příspěvku klade otázku, jestli dnes existují nové podoby antisemitismu, které se liší od svých předchozích forem.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR