2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Ilany Kogan Datum přednášky: 23. 10. 2015

Tento příspěvek popisuje vztah Otto Fenichela vztah k pražské psychoanalytické skupině a jeho historické pozadí. Zkoumá hlavní Fenichelovy myšlenky (1937) o antisemitismu, vycházející z dobového kontextu a Bohleberovy (2015) úvahy o antisemitismu v nacistickém Německu z pohledu doby dnešní. V samotném závěru jsou představeny mé vlastní úvahy o znovuoživení antisemitismu v Evropě a o vlivu, jaký na tento problém mělo vytvoření Státu Izrael .

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR