2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Několik poznámek k pojetí cizího v psychoanalýze: cizinec v mém nitru

Přednášející: Jiří Jakubů Datum přednášky: 24. 10. 2015

Freudův objev nevědomí  – neznámého a cizího v nás – zásadně ovlivnil identitu moderního člověka.  Ztráta suverenity vědomé mysli neznamenala jen změnu v porozumění duševní nemoci, ale i lidské subjektivity. O strachu z cizího lze uvažovat z různých perspektiv: jako o evoluční, instinktuální danosti, jako o sociálním fenoménu, vyprovokovaném politickými a ekonomickými podmínkami anebo ho lze pojímat psychodynamicky, jako návrat vytěsněného. Kromě znepokojivých, tísnivých pocitů ohrožení, které v nás cizí vyvolává je zde ještě jiné pojetí a zkušenost, kterou reprezentuje filosofie E. Lévinase: Druhý jako výzva k osobní odpovědnosti.  Toto intersubjektivní pojetí vztahu k cizímu silně rezonuje v také současné psychoanalýze.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR