2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Jiný, cizí, nebezpečný?

Přednášející: Jan Sokol Datum přednášky: 24. 10. 2015

Napětí mezi touhou po individualizaci a osobním rozvoji každého člověka a na druhé straně rostoucí závislostí na stále větších společenstvích provází člověka patrně odjakživa, v moderních společnostech s jejich obrovitými rozměry a prostředky však může vybuchovat v děsivých střetech. Globalizace postupuje rychle a jaksi přes naše hlavy a na ní se zakládá naše bohatství i prosperita. S rostoucí mírou lidského ovládání světa však přináší nejen nová nebezpečí, ale vyvolává také apokalyptické strachy z budoucnosti. Dětinské pokusy vrátit se někam do dávné minulosti, možná až „na stromy“, jsou zřejmé chiméry, kdežto optimistické očekávání „světlých zítřků“ se v poslední době silně zdiskreditovalo. Přes všechny své úžasné možnosti zůstává člověk vázán ke své přítomnosti, a protože ji má stále víc ve vlastních rukou, musí sám hledat, kudy dál. Lidská společnost zůstává místem konfliktů a žádná utopie tuto skutečnost nezruší. Naštěstí se lidé po tisíciletí učí, jak s konflikty zacházet i ve stále větších měřítkách a z této zkušenosti se lze poučit. Napětí mezi emancipací, individualitou a růzností a nezbytností společenské kooperace není jen hrozba, ale také výzva a příležitost. Příspěvek chce připomenout význam řeči, komunikace a spolupráce mezi různými a cizími pro tlumení a prevenci konfliktů v jejich nejhorší formě, totiž nepřátelství a násilí.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR