2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Otto Fenichel a ekopsychoanalýza v antropocénu

Přednášející: Joseph Dodds, Ph.D. Datum přednášky: 04. 08. 2017

Nesmírné sociální a politické otřesy nacismu a stalinismu se překrývaly s obdobím působení Otto Fenichela, který byl dobře znám svojí sociální i klinickou angažovaností. Několik analyticky uvažujících autorů (např. Dodds, 2011; Weintrobe, 2012; Lertzman, 2016; Searles, 1972) se v posledních letech pokusili oslovit pravděpodobně nejdůležitější výzvu dnešní doby: klimatickou změnu a krizi životního prostředí. Lidské působení na planetární systémy nyní soupeří s významnými přírodními silami a vědci toto období nazývají novou geologickou epochou – antropocénem. Psychologické příčiny a důsledky této závažné skutečnosti vyžadují naléhavé psychoanalytické zkoumání. Příspěvek vychází z Fenichelova dědictví a myšlenek jeho stěžejních přednášek, a věnuje se novým psychoanalytickým přístupům ke klimatické krizi.

(English) Download presentation

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR