2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Vědění a nevědění jako vlastnost nevyslovitelného traumatu přítomného v analytické situaci

Přednášející: Martin Babík, David Holub Datum přednášky: 01. 08. 2017

Klinické projevy vývojového traumatu a různých úrovní identifikace představují dva krátké kazuistické fragmenty. Ukazují analytikovu zkušenost se vzájemně provázanou klinickou a sociální realitou. Zkoumají schopnost analytika obnovit svoji analytickou funkci včetně zachycení post-traumatických změn, které se dotýkají analytikova potenciálu být sadistický a nenávidět. Příspěvek se bude zabývat pojetím špatného a totalitního objektu a úlohy relativně traumatické mateřské nedostupnosti.

(English) Download presentation

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR