2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Bezmocnost a psychoanalytikův boj s jejím zakoušením

Přednášející: Axel Hoffer Datum přednášky: 23. 10. 2015

Bezmocnost je podle mě primárním, často nesnesitelným pocitem. Stojí v pozadí dalších těžko snesitelných pocitů, které zintenzivňuje. Bývá to předjímání pocitů bezmoci, které tvoří základ strachu z cizího, antisemitismu a zkušenosti „něčeho tísnivého“. V psychoanalýze čelí bezmocnosti analytik i pacient, a aby se jí vyhnuli, uchylují se oba a mnohdy výrazně k obranám. Intenzita tohoto zápolení si zaslouží pojmenování boj. Analytikův vnitřní boj je vedený za použití odstupu, naštvání, obvinění, znevážení a stejně tak intelektualizací pacientových snah. Pacienti se pak cítí být opuštěni a bezmocně osamoceni. Jako analytici se samozřejmě nechceme nechat chytit do pasti takového boje a snažíme se jej nevést. Dosahujeme toho hlavně nepřetržitou prací – často za pomoci analýzy a sebe-analýzy – na posilování naší schopnosti udržet tváří v tvář těmto silám vlastní emocionální stabilitu. Učíme se hledat nové podoby uvědomování, mimo slova a myšlenky. Vyžaduje to nové porozumění tomu, co nás ohrožuje, což napomáhá rozvoji hlubší schopnosti vcítit se do pacienta. Pomáhá nám to nalézat psychický, fyzický a emocionální prostor uvnitř nás samých, ve kterém podržíme naši bezmocnost a další intenzivní emocionální prožitky. Tímto způsobem se staneme stabilnější oporou pro naše pacienty i pro nás samotné.

Stáhnout přenášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR