2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Adrienne Harris Datum přednášky: 23. 10. 2015

V diskusi si všímám souvislostí, které Faimberg ,v odkazu k Fenichelovým úvahám a na základě vlastní zkušenosti, nachází mezi narcistickými poruchami a totalitními režimy. Problematiku fašismu a totalitních režimů nelze celkově vysvětlit s odkazem na problematiku zla a perverze jakožto jejich primárního zdroje, neboť je ve skutečnosti čímsi mnohem hrozivějším; celkovým zhroucením podmínek, ve kterých je myšlení možné.  Věnuji se Hofferově požadavku, abychom jako analytici byli schopni prostřednictvím identifikace přijmout (a využít) pacientovy děsivé prožitky a neprojikovat je do něj. Docházím k závěru, že obě přednášky přesvědčivě poukazují  na nebezpečné důsledky popírání vlastní bezmoci, jakými je rozvoj narcistických poruch, odmítání vlastní odpovědnosti a vznik šílené fantazie, že „druhý“ je příčinou (našeho) ohrožení a nelibosti, že (nám) je hrozbou.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR