2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Jefim Fištejn Datum přednášky: 25. 10. 2015

Na rozdíl od xenofobie antisemitismus není strachem z cizího, ale historicky podmíněným nebo metafyzicky daným uspořádáním západní civilizace, v němž role univerzálního viníka je svěřena židovskému národu. Všeobecný scapegoating je podmíněn dostatečnou životaschopností národního společenství a jeho adaptivitou k nejrůznějším podmínkám. Právě tak je třeba chápat pojem „vyvolenosti“ – nikoli jako vyvolenost k panování, nýbrž k převzetí role univerzálního viníka. Tato role není vnímána židovským národem výlučně útrpně, ale jako příležitost ke stálému sebezdokonalování se, tudíž jako skryté požehnání. Antisemitismus není minulostí, ba naopak – budoucnost bude zavdávat podněty k hledání viníka dalších a dalších potíží lidstva. Chtěným nebo nechtěným převzetím odpovědnosti za vše bude židovský národ zajišťovat lidstvu potřebnou duševní rovnováhu. A na oplátku nepomíjivá role zajistí jemu věčnou existenci.

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR