2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Foto Jan Šibík

představení konference

Česká psychoanalytická společnost vás zve na 2. mezinárodní interdisciplinární konferenci věnovanou odkazu Otto Fenichela. Naše konference bude částečným návratem do roku 1936, kdy se v Mariánských Lázních konal 14. kongres IPA věnovaný účinnosti psychoanalytické terapie. Kongresu se tehdy zúčastnilo 198 psychoanalytiků z různých částí světa a Otto Fenichel zde měl svůj příspěvek, kterým tuto 2. konferenci otevřeme. Od roku 1936 uběhlo více než 80 let a proto bude zajímavé, jak s tématem psychické změny zachází současná psychoanalýza. Jaká jsou kritéria, koncepce a limity psychické změny v myšlení různých psychoanalytických směrů a škol v XXI. století? V čem se za uplynulé půlstoletí změnily cíle a terapeutické ambice současné psychoanalýzy? 

Protože součástí odkazu Otto Fenichela pro nás zůstává jeho zájem o vnější politickou realitu, bude se konference se zabývat také tématem psychické změny z pohledu medicíny, historie, sociologie, filosofie a politologie. Chceme si všímat fenoménu vnitřní změny nejen na individuální úrovni, ale také v kontextu institucí, lidských skupin a celé společnosti. Je to náročné téma a je dost pravděpodobné, že se znovu objeví v některé z dalších fenichelovských konferencí, které chceme organizovat vždy po dvou letech. Tato 2. konference bude mít také českou část, jež bude předcházet části mezinárodní, vedené v anglickém jazyce.   Fenichel let+ík ¦Ź 2017-page-001

program konference

pá 20.10.2017

so 21.10.2017

ne 22.10.2017

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR